Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik wil me abonneren op Cosun nieuws.

 Security code

Ledenleveringsbewijzen

Nieuws Image
18 mei 2017
Vorige week ontvingen alle leden een overzicht van de LLB’s die nu op hun naam staan en de stand van zaken ten aanzien van de aflossing.
 
2017 is het eerste jaar dat LLB’s de basis vormen voor de toewijzing en het lidmaatschap.  In juni 2016 is de leden informatie verstrekt hoeveel LLB’s ze op naam zouden krijgen. Inmiddels zijn de aandelen (en het gestorte kapitaal op aandelen) omgezet in LLB’s met een bepaalde aflossingsstatus.  Daarmee zijn de aandelen komen te vervallen.
Op aandelen moest een bedrag van € 181,50 per stuk gestort worden. Dat gebeurde over een periode van acht jaar. Op LLB’s moet een bedrag gestort worden van € 5,50 per stuk, te voldoen vanaf jaar één, gespreid over een periode van vijf jaar (€ 1,10 per jaar).
Het bedrag dat gestort was op aandelen, is gebruikt om de LLB’s voor zo ver mogelijk vol te storten. De LLB’s van de extra uitgifte in zomer 2016 zijn hier niet in meegenomen. De LLB’s die zo nog niet volgestort konden worden, zullen de komende vijf jaar nog volgestort moeten worden.  Indien een lid meer had gestort op de aandelen dan nu nodig is om de LLB’s vol te storten, wordt het overschot uitgekeerd. Veel leden krijgen een restbedrag lager dan € 5,50 van hun storting op aandelen uitgekeerd, dat niet gebruikt kon worden om een LLB volledig af te lossen.