Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik wil me abonneren op Cosun nieuws.

 Security code

Ruimte voor extra fosfaatbemesting

Nieuws Image
17 mei 2017
Mede dankzij onze inspanningen is de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet per 5 april 2017 gewijzigd. Met equivalente maatregelen wordt een opbrengst- en grondsoortafhankelijke verhoging van de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen mogelijk.
Voor de hoogte van de gebruiksnormverruiming voor fosfaat is de fosfaattoestand van het perceel van belang. Op percelen met fosfaattoestand laag geldt een verhoging van 5 kg per hectare bij bovengemiddelde opbrengsten (>85 ton/ha bij suikerbieten).
Bij fosfaattoestand neutraal is deze verhoging, afhankelijk van de gewasopbrengst, 5, 10 of 15 kg per hectare. Dit bij opbrengsten van respectievelijk >65, >75 en >85 ton/ha bij suikerbieten.
Voorwaarde voor deze extra fosfaattoediening is dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van bemesting met kunstmest, maar onder andere ook van Betacal (schuimaarde) . Betacal kan in de vrije verkoop via het ledenportaal worden besteld.
Wanneer u van deze regeling gebruik wenst te maken dient u zich vóór 1 juni aanstaande aan te melden bij RVO.
 
Meer informatie: Bij Pw neutraal of bij Pw laag
 
Afronding opgave leveringswens
Deze week worden de laatste opgaven leveringswens afgerond. Samen met de opgave worden de bietenpercelen vastgelegd, alsmede de ligplaats van de bieten. Deze gegevens zijn nodig om de planning voor de bietencampagne op te maken.
De meeste telers hebben hun opgave via het ledenportaal gedaan. Met het vastleggen van het bietenperceel is tevens de eerste registratie in Unitip uitgevoerd. Het advies is de teeltregistratie regelmatig bij te werken. 

Bieten op het IRS -schieterproefveld in Halsteren groeien ondanks de beperkte neerslag goed door.